11.4 C
Athens
31 Μαΐου 2020
No menu items!
Αρχική ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΙΛΙΟΝ Αιτήσεις εγγραφής από 1η Αυγούστου για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ιλίου

Αιτήσεις εγγραφής από 1η Αυγούστου για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ιλίου

- Advertisement -

Ο Δήμος Ιλίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο παρέχει δωρεάν μαθήματα διδακτικής ενίσχυσης για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές και απευθύνεται σε εκείνους που είτε φοιτούν, είτε είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου, με κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

- Advertisement -
- Advertisement -

Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:

Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
2 μέλη 15.000€
3 μέλη 16.000€
4 μέλη και άνω 18.000€

Η έναρξη των τμημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο, σε 12μελή ομάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αξιολογούνται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση της συμμετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών.

 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν την κοινωνική αυτή δράση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση koinoniki@ilion.gr, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
 • Οι μαθητές, που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος) καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση/Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.
 • ΑΜΚΑ αιτούντος και μαθητή.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.
 • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.).
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
 • Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται).
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), με τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014, 2132030018 & 2132030027 (Δευτέρα έως και Παρασκευή, 08:30 – 14:30).

 

 

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ»

 

Ίλιον, _ _ / _ _ / 2018

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο : _____________________________________________
Ημ/νία Γέννησης : _____________________________________________
ΑΜΚΑ : _____________________________________________
Ειδικότητα : _____________________________________________
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : _____________________________________________
Σχολή : _____________________________________________
Τμήμα : _____________________________________________
Έτος Εισαγωγής : _____________________________________________
Έτος Αποφοίτησης : _____________________________________________
Διεύθυνση Κατοικίας : _____________________________________________
Τ.Κ. : _____________________________________________
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : _____________________________________________
E-mail: : _____________________________________________

 

Δηλώνω ότι προτίθεμαι να προσφέρω εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο στις δράσεις του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», που διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου, για την ενίσχυση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνωρίζω ότι η σχέση μου με τον Δήμο Ιλίου στηρίζεται στις ηθικές αξίες του εθελοντισμού και την ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης, στο πλαίσιο της καλλιέργειας αντίληψης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επίσης, δηλώνω ότι:

 1. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Ιλίου. Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Ιλίου και ως εκ τούτου, ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού.
 2. Γνωρίζω ότι η καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος είναι απαραίτητη για την ποιοτικότερη απόδοση του έργου και απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ εθελοντών και στελεχών του Δήμου Ιλίου.
 3. Στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου μου και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μου, προτίθεμαι να συνδράμω το έργο του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ».
 4. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, δεσμεύομαι να τηρώ το πλαίσιο λειτουργίας του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», όπως ρυθμίστηκε με την υπ’ αριθμόν 302/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 5. Γνωρίζω ότι, μετά το πέρας του έργου, θα μου χορηγηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όπου θα αναφέρεται επακριβώς το έργο που επιτέλεσα, ο χρόνος διάρκειας του έργου και οι ώρες εθελοντικής απασχόλησης μου.

 

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 • Όλα τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία είναι αληθή και σωστά.
 • Έως _ _ / _ _ / 2018 θα προσκομίσω αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
 • Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στο Δήμο Ιλίου και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εργασίες που μπορώ να προσφέρω έχουν ως ακολούθως :
Γνωστικό Αντικείμενο Προτίμηση  
Περιορισμοί  
Τάξη Προτίμηση  
Περιορισμοί  
Ημέρες διδασκαλίας Ώρες που διαθέτω

(ημέρες, ώρες, αριθμός ωρών)

 
Περιορισμοί

(ημέρες, ώρες, αριθμός ωρών)

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή  και αληθή, και δεσμεύομαι για όλα τα ανωτέρω.

 

Ονοματεπώνυμο Εθελοντή

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Του Αγίου… καρέκλα τη Δευτέρα μέχρι και το μεσημέρι. Η πρόγνωση για Αχαρνές, Ίλιον & Φυλή από το Μετεωρολογικό Σταθμό Αχαρνών

Και έρχεται η παροδική σημαντική αλλαγή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα, όπως ήδη σας έχουμε προϊδεάσει από την προηγούμενη βδομάδα. Η νέα...

Άγρια καταδίωξη της ΟΠΚΕ στις Αχαρνές για τη σύλληψη ληστών. Μεταξύ αυτών ένας 17χρονος

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές, ύστερα από καταδίωξη, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, 3 άτομα ηλικίας 17, 21 και 23 ετών, μέλη σπείρας, που κατηγορούνται για τα...

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για τα δωρεάν μαθήματα στο Κέντρο Μάθησης Η/Υ Φυλής

Συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς οι αιτήσεις συμμετοχής στα δωρεάν μαθήματα του Κέντρου Μάθησης Η/Υ Φυλής για το νέο σχολικό έτος 2019 -20 στα τμήματα...

Το πρόβλημα με το Σχέδιο Πόλης είναι εκρηκτικό στο Πανόραμα Αχαρνών!

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο Σύλλογος «Πανόραμα εν Δράσει» , που εκπροσωπεί τους κατοίκους της περιοχής Πανοράματος, αναφορικά με τα προβλήματα που υπάρχουν...
- Advertisment -