KARTERIS KENTRIKIKARTERIS KENTRIKI
Out Loud:
Καλά ξεκίνησε η μέρα...

HOT STORY

Ο Νίκος Ζενέτος στο CNN Greece: Ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων και το ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου Ιλίου

25/07/2021 22:28
6 '
Νίκος Ζενέτος
ΕΛΤΑΕΛΤΑ
ΙΝΕΠΑΚΙΝΕΠΑΚ

Προτεραιότητα του δήμου Ιλίου είναι η μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, όπως δηλώνει στο Act for Earth του CNN Greece ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει και υλοποιεί μια σειρά από πρωτοβουλίες, που συμπεριλαμβάνονται σε «έναν γενικότερο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης».

LOUMAKIS ORIZONTIALOUMAKIS ORIZONTIA
TELETES THOMAS ORIZONTIATELETES THOMAS ORIZONTIA

Παράλληλα, ο δήμαρχος εξηγεί τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής ως προς την ανακύκλωση σε πολλαπλά επίπεδα, επισημαίνοντας πως «είμαστε μια πόλη με δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στηρίζουμε, με κάθε τρόπο, προγράμματα ανακύκλωσης και το σημαντικότερο όλων είναι πως τα στηρίζουν και οι πολίτες μας».

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να υποστηρίξει μια αλλαγή στην περιβαλλοντική πολιτική με στόχο τη σωτηρία του πλανήτη, ο κύριος Ζενέτος αντιστρέφει το ερώτημα, υπογραμμίζοντας πως το ζητούμενο είναι «αν είναι έτοιμη η πολιτεία να δώσει μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ειδικά της Αττικής που αποτελεί και το μεγαλύτερο αγκάθι, να προωθήσει με ουσιαστικές ενέργειες την ανακύκλωση και να σταματήσει να τα θάβει».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στο Act for Earth του CNN Greece:

Κύριε δήμαρχε, ποια είναι η περιβαλλοντική πολιτική του δήμου Ιλίου; Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

Στον Δήμο Ιλίου διαθέτουμε διαχρονική βούληση και έναν γενικότερο σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, με βιώσιμο χαρακτήρα και ανθρώπινο πρόσωπο. Πιστεύουμε απόλυτα ότι η προστασία και η αποκατάσταση της φύσης είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, συνεπώς προκρίνουμε λύσεις που αξιοποιούν τη δύναμη της φύσης και βοηθούν στην επίτευξη της βιοποικιλότητας. Επίσης, με το δεδομένο ότι οι πόλεις χαρακτηρίζονται ως σημεία μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας, προχωράμε σταθερά και αδιάλειπτα σε ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Σε αυτές συγκαταλέγονται η συμμετοχή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, στο Ευρωπαϊκό Έργο GREEN TWINNING ως Δήμος πιλότος με την υποστήριξη του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη και σε πλήθος προγραμμάτων ανακύκλωσης, η συνεργασία μας με Δήμους άλλων χωρών, η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, η κατασκευή και ανακατασκευή πλατειών με φιλικά, προς το περιβάλλον, υλικά και σύγχρονες βιοκλιματικές πρακτικές, οι πιλοτικές πεζοδρομήσεις με την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων κλπ. Εκπονούμε ένα συνολικό σχέδιο με παρεμβάσεις στον αστικό ιστό του Δήμου, που θα εξασφαλίσουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης και θα αφήσουν περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο σε πεζούς, ποδηλάτες και οικογένειες με παιδιά.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανακύκλωση στον δήμο σας; Ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών;

Η ανακύκλωση είναι βασικός πυλώνας προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και έχει ενταχθεί στο νομοθετικό υπόβαθρο του ελληνικού κράτους με τον Ν 4042/12, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2008/98 της Ε.Ε. Χωρίς την ανακύκλωση, δεν υπάρχει μέλλον και δε μπορεί να υλοποιηθεί τίποτε. Στον Δήμο Ιλίου εφαρμόζουμε, εδώ και πολλά χρόνια, προγράμματα ανακύκλωσης για εγκαταλελειμμένα ελαστικά οχήματα, για Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) από εργασίες του Δήμου, για απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, συσκευασιών μέσω του συλλογικού συστήματος «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» καθώς και προγράμματα ανακύκλωσης γυαλιού. Παράλληλα, έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς χώρους, ΚΑΠΗ και δημοτικά κτίρια. Είμαστε μια πόλη με δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στηρίζουμε, με κάθε τρόπο, προγράμματα ανακύκλωσης και το σημαντικότερο όλων είναι πως τα στηρίζουν και οι πολίτες μας.

Πιστεύετε πως η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί και να εφαρμόσει βιώσιμες λύσεις ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων;

Το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, μεγαλύτερη πλάνη από την εντύπωση ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να εφαρμόσει λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και προστατεύουν τη δημόσια υγεία. Η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μπορούν να γίνουν τρόπος ζωής για τον καθένα μας, αν η πολιτεία αποφασίσει να δώσει οικονομικά κίνητρα ή διαμορφωθεί η αντίληψη ότι όλα αυτά εντάσσονται στον ευγενή σκοπό αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ναι, πιστεύω πως η κοινωνία είναι έτοιμη να αποτελέσει κομμάτι μιας προοδευτικής κίνησης. Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν είναι έτοιμη η πολιτεία να δώσει μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ειδικά της Αττικής που αποτελεί και το μεγαλύτερο αγκάθι, να προωθήσει με ουσιαστικές ενέργειες την ανακύκλωση και να σταματήσει να τα θάβει.

Πώς επηρεάζει τον δήμο Ιλίου η γενικότερη κατάσταση στην Αττική, όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων; Ποια είναι τα άμεσα ζητήματα που απαιτούν λύσεις και ποιες μπορεί να είναι αυτές;

Βαθιά, όπως επηρεάζει όλους τους Δήμους που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων τους και βλέπουν να ευνοείται, με τη διαδικασία ενός ιδιότυπου τοπικισμού, η υπερσυγκέντρωση σε μια και μόνη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ο Δήμος Ιλίου ήταν από τους πρώτους Δήμους που εγκατέστησαν μπλε κάδους και πρότειναν πράσινο σημείο. Όμως αυτό δε σημαίνει τίποτε για τη συνολική εικόνα, αφού η πολιτεία είναι εκείνη που οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό, την επεξεργασία και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα στερεά απόβλητα, με βάση την πρώτη οδηγία – πλαίσιο (1975). Η εθνική πολιτική της Ελλάδος, παρότι έχει εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισμούς της Ε.Ε., υπήρξε άτολμη και άστοχη ως προς τις χωροθετήσεις, την ανακύκλωση και την αποκέντρωση, με αποτέλεσμα το λεκανοπέδιο να έχει μόνο μια (1) αντί για τέσσερις (4) διαχειριστικές ενότητες και σε αυτή να εξακολουθεί να θάβεται το συντριπτικό ποσοστό των απορριμμάτων του. Αυτό είναι το άμεσο ζήτημα που απαιτεί λύση και οι λύσεις έπρεπε να είχαν δοθεί χθες.

Στον δήμο Ιλίου ανήκει χωροταξικά το Πάρκο Τρίτση, που επί χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του. Ποια είναι η δική σας βούληση αναφορικά με το πάρκο; Εντάσσεται στα μελλοντικά σας σχέδια;

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Αυτοδιοίκηση. Για το Ίλιον και τους κατοίκους του, το Πάρκο είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή τους και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και κινούνται καθημερινά. Η αναβάθμιση και προστασία του δεν αποτελεί μόνο αισθητικό ζήτημα για εμάς, αλλά επιβάλλεται τόσο για λόγους δημόσιας υγείας, όσο και για τη δημιουργία ενός πυρήνα που θα τονώσει την κοινωνική συνοχή. Η βούλησή μας λοιπόν είναι διαχρονική, σταθερή και εκφρασμένη: κάνουμε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων μας, για την ανάδειξη και προστασία του. Και επειδή στα όριά μας δε διαθέτουμε μόνο το Πάρκο Τρίτση αλλά και το Πάρκο Ραδιοφωνίας, το οποίο σε συνεργασία με την ΕΡΤ σκοπεύουμε να μεταμορφώσουμε σε Πάρκο Αναψυχής και Πολιτισμού, φιλοδοξία μας είναι η μελλοντική σύνδεση των δύο Πάρκων και η δημιουργία «δικτύου Πρασίνου» που θα αναδείξει το πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο της περιοχής.

MYSTERY POT PROTIMYSTERY POT PROTI
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: