11.4 C
Athens
21 Μαρτίου 2023
spot_img
ΑρχικήHOT STORYΤι προβλέπει ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός των Αχαρνών.Κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης και αξιοποίηση των...

Τι προβλέπει ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός των Αχαρνών.Κατασκευή δεξαμενών ανάσχεσης και αξιοποίηση των μελετών

- Advertisement -

Οι τελευταίες καταστροφικές πλημμύρες στις Αχαρνές ήρθαν να επιβεβαιώσουν,με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, ότι ο δήμος Αχαρνών δεν διαθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Συνεπώς, η εκπόνηση ενός master plan, δηλαδή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική και πρόκειται ν’ αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση των υδάτων, με τη δρομολόγηση σειράς άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα θωρακίσουν αντιπλημμυρικά την περιοχή.

- Advertisement -
- Advertisement -

Στο πλαίσιο αυτό, θα εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων στο σύνολο της λεκάνης απορροής και θα ιεραρχηθούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις.Πρόκειται δηλαδή,για ένα ορθολογικό σχέδιο παρεμβάσεων μέσα από ένα  ολοκληρωμένο διαχειριστικό μοντέλο, το οποίο προτείνει κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά μέτρα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της περιοχής.

Αυτά είναι:

 • αναμόρφωση και επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων,
 • πρόγραμμα οριοθετήσεων και διευθετήσεων ρεμάτων,
 • έργα ανάσχεσης πλημμυρών στην “πηγή”,
 • έργα αποφόρτισης κορεσμένων αποδεκτών ομβρίων υδάτων,
 • κατασκευή αντιπλημμυρικών αναβαθμών και αναχωμάτων,
 • πρόγραμμα συστηματικής συντήρησης του δικτύου ομβρίων και καθαρισμού ρεμάτων,
 • έργα σταθεροποίησης εδαφών,
 • έργα αύξησης του χρόνου συρροής των ομβρίων υδάτων εντός του αστικού ιστού,
 • σύνδεση των αντιπλημμυρικών έργων με το σύνολο των πολεοδομικών παρεμβάσεων,
 • πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης του κοινού και τρόπων αντίδρασης σε περίπτωση πλημμύρας.

Αξιοποίηση-επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών

 Παράλληλα,πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες μελέτες, η ορθολογική αναμόρφωση των οποίων θα οδηγήσει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων όπως:

«Κύριοι συλλεκτήρες αγωγών αποχέτευσης ομβρίων ευρύτερης περιοχής παλαιού Δήμου Αχαρνών».

Πρόκειται για τη περιοχή που περικλείεται βορειοδυτικά από το ρέμα Εσχατιάς, ανατολικά από το ρέμα Αχαρνών (Καναπίτσα), βόρεια από την οδό Αριστοτέλους και νότια από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δύο υπο-λεκάνες, οι οποίες θα αποχετεύονται με  δύο κεντρικούς συλλεκτήρες Σ1 και Σ2 αντίστοιχα. Kαι για τους δύο συλλεκτήρες αποδέκτης είναι το ρέμα Εσχατιάς.

H παροχή τους είναι ανώτερη από αυτή που μπορεί να παραλάβει στην σημερινή του κατάσταση το ρέμα της Εσχατιάς. Ως εκ τούτου, τίθεται συνολικά το ζήτημα της έγκρισης της μελέτης, της εφαρμογής των προτεινόμενων σε αυτή έργων και κατά συνέπεια η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης για το οξύτατο αντιπλημμυρικό πρόβλημα του Δήμου Αχαρνών.

Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος να κρατηθεί μία σημαντική ποσότητα ομβρίων κατά τη διάρκεια της πλημμυρικής αιχμής και να αποδοθεί αργότερα στον αποδέκτη (Εσχατέα – Κηφισός).

Η προτεινόμενη μέσω ανάσχεσης λύση είναι πρωτίστως η κατασκευή του προτεινόμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε συνδυασμό με την παρεμβολή συστημάτων δεξαμενών ανάσχεσης προ της απόδοσης του νερού στο ρέμα για κάθε ένα από τους συλλεκτήρες Σ1 και Σ2

Απόδοση προς το ρέμα Εσχατιάς παροχής μικρότερης από αυτή που οδηγείται σήμερα μέσω επιφανειακής απορροής

Με αυτό το στόχο έχουν εκπονηθεί οι ακόλουθες μελέτες:

 • Μελέτη Συλλεκτήρων Ομβρίων στο Κέντρο Δ. Αχαρνών με περιορισμό παροχής αιχμής μέσω δεξαμενών ανάσχεσης, η οποία είναι κατατεθειμένη στη Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Υδραυλικών Έργων). Η μελέτη αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τις τιμές μονάδος και ως προς το αντικείμενο, διότι αρχικά είχε προβλεφθεί η κατασκευή υπογείου γκαράζ πάνω από τη μία δεξαμενή ανάσχεσης και έτσι καθίστατο το έργο μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση.
 • Υδραυλική διερεύνηση εκτροπής παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης ΟΜΒΡΙΩΝ από Κεντρικό Μενίδι προς αποδέκτη Εσχατέας. Φάκελος σε Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (διαβιβάστηκε στις 8.5.2014 από Περιφέρεια)

H χρηματοδότηση των δύο παραπάνω έργων θα επιδιωχθεί είτε από την Περιφέρεια (ΠΕΠ Αττικής) είτε από το Υπουργείο Υποδομών. Στο προσεχές δεκαήμερο επίκεινται συναντήσεις με τη Περιφέρεια, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και τον Διευθυντή της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ.

 Τα περιγραφόμενα από τις πιο πάνω μελέτες  έργα συνδυάζονται με:

 1. Την αποχέτευση ομβρίων στη Λεωφ. Καραμανλή (από Λεωφ. Θρακομακεδόνων έως οδό Δεκελείας).Η μελέτη είναι κατατεθειμένη στη Περιφέρεια και αναμένεται η ένταξη της χρηματοδότησης για την επικαιροποίηση της μελέτης ως προς τις τιμές μονάδος στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2014 και εν συνεχεία την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το έτος 2015. Προεκτιμωμένο κόστος 2,4 εκ. ευρώ.
 2. Λειτουργική αναβάθμιση της δεξαμενής ομβρίων της πλατείας της Αγίας Τριάδος για να μπορέσει να λειτουργήσει ως δεξαμενή ανάσχεσης.
 3. Το αντιπλημμυρικό έργο στην Αγία Άννα (Σάμου), το οποίο συνδυάζεται  με δεξαμενή ανάσχεσης 8.000 m3. Το έργο κατασκευάζεται.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων όπως αυτό έχει μελετηθεί μπορεί να γίνει με ασφάλεια και χωρίς επιβάρυνση των κατάντη πόλεων και οικισμών του ρέματος Εσχατιάς και κατ’ επέκταση του Κηφισού, εφόσον αυτό δεν θα παροχετεύει στο ρέμα Εσχατιάς παροχές μεγαλύτερες από αυτές που σήμερα μπορεί να παραλάβει. Με βάση την παραπάνω απαίτηση η συνολική παροχή προς το ρέμα Εσχατιάς πρέπει να μειωθεί και για την επίτευξη,αυτή,απαιτείται για κάθε έναν από τους συλλεκτήρες Σ1 και Σ2 όγκος ανάσχεσης 22500m3 και 14.000m3 αντίστοιχα.

Οι απαιτούμενοι χώροι για την κατασκευή συστημάτων ανάσχεσης (δεξαμενές ή άλλα) υπάρχουν και μάλιστα σε κατάλληλες για την ανάσχεση θέσεις και επιπλέον είναι δημόσιοι που σημαίνει ότι μπορούρ να διατεθούν για το σκοπό αυτό. Η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω συστημάτων ανάσχεσης είναι απολύτως εφικτή.

Με την εφαρμογή ανασχέσεων το πρόβλημα των πλημμυρών δεν μεταφέρεται προς τα κατάντη εξασφαλίζοντας μια βιώσιμη και αειφόρο λύση, η οποία μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και σε άλλους περιφερειακούς Δήμους. Αυτή είναι η πρόταση για να θωρακιστεί η πόλη από τις πλημμύρες η οποία δεν έχει «πάρει το δρόμο» να εφαρμοστεί για πολλούς και διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων το κόστος, το οποίο,αν λάβει κανείς υπόψιν τις εκπτώσεις, δεν είναι απαγορευτικό.

- Advertisement -

Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -