11.4 C
Athens
7 Ιουνίου 2023
spot_img
ΑρχικήΤα λάθη του παρελθόντος ταλαιπωρούν την Χαραυγή στις Αχαρνές
Array

Τα λάθη του παρελθόντος ταλαιπωρούν την Χαραυγή στις Αχαρνές

- Advertisement -

Η υπόθεση του αγωγού ακαθάρτων της Χαραυγής αποτελεί μια ακόμη τρανή απόδειξη της προχειρότητας και της αυθαιρεσίας, ορισμένων ανθρώπων να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας με την ελαφρότητα… ενός μωρού.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ο αγωγός ακαθάρτων ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2006, μετά από πολυετείς αγώνες της επιτροπής κατοίκων και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ η οποία μελέτησε και ενέκρινε τη διέλευση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στη νότια παράπλευρη οδό της Αττικής Οδού. Το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες αλλά «κώλυσε» στις μη νόμιμες διαδικασίες με τις οποίες είχε γίνει η ανάθεσή του από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι αναρωτιούνται γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν άφησε την ΕΥΔΑΠ να αναθέσει το έργο αλλά μπήκε «σφήγκα», χρησιμοποιώντας τη ΔΕΤΕΔΑ, την επιχείρηση τελικά που οδηγήθηκε σε λύση και εκκαθάριση, η οποία δεν διέθετε ούτε την άδεια, ούτε και την τεχνογνωσία να προχωρήσει σε αυτή την ανάθεση. Η τωρινή Δημοτική αρχή αν και έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα, βρέθηκε με τα χέρια δεμένα αφενός λόγω της άρνησης του Επιτρόπου να πληρώσει τα εντάλματα και αφετέρου λόγω της κίνησης του εν λόγω εργολάβου να οδηγήσει την υπόθεση στα διοικητικά δικαστήρια.

Ιστορικό

Σύμφωνα με έγγραφο της Επιτροπής κατοίκων Χαραυγής κατά το έτος 2004 η Επιτροπή απευθύνθηκε αρχικά στον Δήμο και κατόπιν στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης. Έπειτα από αλλεπάλληλες οχλήσεις και εκτιμώντας την αναγκαιότητα του έργου η ΕΥΔΑΠ μελέτησε και ενέκρινε τη διέλευση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στη νότια παράπλευρη οδό της Αττικής Οδού. Παρόλο που το έργο ανήκε στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, λόγω της ανάγκης κατεπείγουσας αντιμετώπισης του προβλήματος και των συνεχών πιέσεων, αποφάσισε ομόφωνα κατά το έτος 2005 τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΤΕΔΑ.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε από τη Δημοτική επιχείρηση ελλείψει του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (μετρπόντικα για τη διάνοιξη σήραγγας) στην ΕΡΓΩ ΑΤΕ. Η κατασκευή του έργου από την ως άνω εταιρεία άρχισε τον Μάρτιο του 2006 αλλά οι σχετικές εργασίες διακόπηκαν κατά τον Οκτώβριο, είκοσι μόλις ημέρες πριν τη συνολική του ολοκλήρωσή του, λόγω μη καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού.

Στον Δήμο Αχαρνών στην Χαραυγή υπάρχει επιτακτική ανάγκη κατασκευής κεντρικού αγωγού κάτω από την Αττική Οδό και η συνέχιση και κατασκευή του στον παράδρομο της Αττικής οδούς μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό της Λ. Ιωνίας. Με την 858/10-10-2005 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στον παράδρομο της Αττικής οδού» και αοιφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αχαρνών-Ε.Υ.Δ.Α.Π- και ΔΕΤΕΔΑ για την κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων στον παράδρομο της Αττικής Οδού, η οποία υπογράφηκε την 21/11/2005 με προϋπολογισμό 966.575 .

Η Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α σύναψε τηνν 24/2/2006 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΩ ΑΤΕ, με το οποίο της ανέθεσε τη συνολική κατασκευή του έργου με ποσοστό έκπτωσης 8% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με την ιδιότητα του υπεργολάβου, η ΕΡΓΩ ΑΤΕ κατασκεύασε το 90% του έργου και για τον λόγο αυτό στις 10/07/2006 υπέβαλε τον 1ο λογαριασμό αξίας 285.029,98 ευρώ ο οποίος θεωρήθηκε από τον αρμόδιο για τον έλεγχο Επίτροπο και πληρώθηκε στο σύνολό του. Στην συνέχεια την 3/10/2006 υπέβαλε τον 2ο λογαριασμό ποσού 329.273,69 ευρώ από τον οποίον διεκδικεί με το παρόν ένταλμα πληρωμής έναντι λογαριασμού , το ποσό των 50 χιλιάδων ευρώ.

Μετά την λύση της ΔΕ.ΤΕ.ΔΑ υπήρξε κώλυμα στην συνέχιση του έργου, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών. Εν συνεχεία για να ολοκληρωθεί το έργο, με ανάδοχο την ΕΡΓΩ ΑΤΕ, η οποία ήταν και είναι εγκατεστημένη στο έργο, καθόσον είναι η μόνη που γνωρίζει την πορεία του έργου και τις υπολειπόμενες εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοσή του και συνηγορώντας προς την κατεύθυνση αυτή η θετική απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και με δεδομένο την σπουδαιότητα του έργου από κοινωνική άποψη, υπογράφτηκε τελικά και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ, στις 19/09/2007 νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ. Είχε προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31/07/2007) και εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής για «λήψη απόφασης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή αγωγού στον παράδρομο της Αττικής Οδού και για την ανάληψη από τον Δήμο Αχαρνών των υποχρεώσεων της ΔΕΤΕΔΑ έναντι της ΕΡΓΩ ΑΤΕ»

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ως αιτιολογία της άρνησής του ο επίτροπος προέβαλλε ότι μη νομίμως η ΔΕΤΕΔΑ ανέθεσε περαιτέρω, το συμβατικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που της είχε ανατεθεί, σε τρίτους ιδιώτες, ήτοι στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩ ΑΤΕ» κατά παρέκκλιση από την υφιστάμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δημοσίων έργων. Με τα δεδομένα το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου από την ΔΕΤΕΔΑ στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΩ ΑΤΕ ήταν μη νόμιμη καθώς δεν προέκυψε ότι η ΔΕΤΕΔΑ ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία για την ανάθεση του έργου μέσω της διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος έπρεπε να διενεργηθεί ενόψει του ύψους της καθορισθείσας αμοιβής.

Στο δια ταύτα…

Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο εργολάβος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια τα οποία, πριν από λίγους μήνες, τελεσιδίκησαν υποχρεώνοντας τον δήμο να πληρώσει τον εργολάβο. Ο Δήμος, από την πλευρά του προχώρησε σε νέα σύμβαση για τα 10 μέτρα που απομένουν για να συνδεθεί ο αγωγός, υπογράφηκε από την Περιφέρεια και ανατέθηκε στον ίδιο εργολάβο καθώς δεν υπάρχει άλλος να κάνει κάτι τέτοιο και κατόπιν συνεννοήσεως με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Δήμος έχει ζητήσει από τον εργολάβο να ολοκληρώσει το έργο του, ενώ έχει φροντίσει κάθε μήνα να δίνει μέρος του οφειλόμενου ποσού προκειμένου να ξεπληρώσει τον εργολάβο. Τον Αύγουστο, μάλιστα, δόθηκε μία δόση στον εργολάβο ύψους 60 χιλ ευρώ με την προϋπόθεση να ξεκινήσει το έργο. Ωστόσο ο εργολάβος αθέτησε τη συμφωνία ζητώντας το σύνολο των χρημάτων.

Σε αυτή τη οικονομική δίνη ο δήμος αδυνατεί να καταβάλει ολόκληρο το ποσό και γι’ αυτό και παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση.

- Advertisement -


Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -