11.4 C
Athens
27 Ιανουαρίου 2023
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΦΥΛΗΠράσινο φως από την Περιφέρεια σε δύο σημαντικά θέματα για το Δήμο...

Πράσινο φως από την Περιφέρεια σε δύο σημαντικά θέματα για το Δήμο Φυλής

- Advertisement -

parko maketaΔύο θέματα τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας για το Δήμο Φυλής και εν γένει για τη Δυτική Αττική ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Σταυρούλας Δήμου και του δημάρχου Φυλής Δημήτρη Μπουραίμη και τη γνωμοδότηση της νομικής και της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

- Advertisement -
- Advertisement -

Πρόκειται για την έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής της μελέτης Ολοκλήρωσης Αστικής Ανάπλασης της Περιοχής Λίμνης Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), στον οποίο η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει μέχρι το ποσό των 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), ενώ το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού θα βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Φυλής.

Τα βασικά προβλήματα της περιοχής είναι η αυθαίρετη δόμηση, η κακή ποιότητα κατασκευής των υφιστάμενων κατοικιών, οι υποβαθμισμένοι και παραμελημένοι εξωτερικοί ιδιωτικοί χώροι, η δυσκολία στην οδική κυκλοφορία και τελικά η έλλειψη συγκροτημένης λειτουργίας γειτονιάς. Στόχος είναι η πρόταση ανάπλασης να απευθύνεται και να καλύπτει όσο το δυνατόν τις ανάγκες των κατοίκων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία δομών στήριξης και μηχανισμών επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη διατήρησης και προστασίας του αστικού διαμορφωμένου χώρου και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Παρόλο που υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 86/1989, αυτό δεν έχει, μέχρι και σήμερα, εφαρμοστεί. Συνοψίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάλυση της περιοχής διαπιστώνονται σοβαρές δυσλειτουργίες όσον αφορά τη συνοχή του πολεοδομικού ιστού, την έντονη υποβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, την ανυπαρξία οργανωμένων κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου.

Αναλυτικά τα προβλήματα της περιοχής μελέτης από τα οποία προκύπτει ότι η περιοχή χρήζει ανάπλασης είναι τα εξής: (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2508/97)

Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Στη περιοχή μελέτης, κυριαρχεί η κατοικία, παρουσιάζονται όμως και άλλες οχλούσες χρήσεις εμπορικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα και αποθηκών που έχουν αναπτυχθεί διάσπαρτα.

Στα κτίσματα της περιοχής διακρίνεται έλλειψη ποιότητας και αισθητικής παρατείνοντας την υποβάθμιση της εικόνας του δομημένου περιβάλλοντος, υποβάθμιση και αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, οι περισσότεροι δρόμοι μέσα στη περιοχή μελέτης είναι αδιαμόρφωτοι χωματόδρομοι, η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τα μικρά και μεγάλα επαγγελματικά οχήματα των αθίγγανων, η έλλειψη βασικών τεχνικών υποδομών καθώς τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, ακαθάρτων και όμβριων υδάτων δεν λειτουργούν. Συνέπεια αυτού είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η στέρηση βασικών αναγκών των κατοίκων καθώς και η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και πιθανές επιμολύνσεις από ακάθαρτα ύδατα.

Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα αποτελεί η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών σημαντικής μερίδας του πληθυσμού, που διαμένει σε αυτοσχέδιες κατασκευές και παραπήγματα, χωρίς τις αναγκαίες παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού.

Κύριο ζητούμενο της μελέτης ανάπλασης αποτελεί η αναβάθμιση του αστικού χώρου και κατ’ επέκταση η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. Στην προκειμένη περίπτωση, για την όποια πρόταση πολεοδομικού χαρακτήρα, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η αποδοχή της από τη τοπική κοινωνία. Η πρόταση ανάπλασης βασίζεται στη πολεοδομική μελέτη που είχε εγκριθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 86/Δ/15-2-89. Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις οι άξονες της παρέμβασης για την ανάπλαση της περιοχής, είναι :

· Οργάνωση και σχεδιασμός των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

· Οργάνωση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και δημιουργία χώρων στάθμευσης.

· Ρύθμιση χρήσεων γης.

· Υλοποίηση και ολοκλήρωση υφιστάμενου σχεδίου πόλης, με την αποπεράτωση των δικτύων τεχνικών υποδομών

· Οργάνωση και χωροθέτηση εκπαιδευτικών μονάδων

· Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό των κατοίκων της περιοχής είναι απαραίτητη η δημιουργία διαπολιτισμικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή μελέτης, ώστε να προσαρμοστεί το σχολικό πρόγραμμα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών.

· Κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Αθίγγανων.

· Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού

· Σύσταση φορέα στήριξης-εξυπηρέτησης των κατοίκων

· Δημιουργία Συνοικιακού Δημοτικού Ιατρείου · Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης – κατάρτισης

Η περιοχή ανάπλασης βρίσκεται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Φυλής, στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου και περικλείεται από την οδό Κρητικού Πελάγους, το Πάρκο Πόλης και τα όρια με τον Δήμο Αχαρνών.

Η συνολική έκταση της περιοχής ανάπλασης είναι περίπου 159 στρέμματα. Σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο (ΦΕΚ: 86/1989), περιλαμβάνει 50 οικοδομικά τετράγωνα και από αυτά τα 9 αφορούν κοινοχρήστους χώρους και το ένα κοινωφελές.

Αντιμετώπιση πλημμύρων

Το δεύτερο θέμα αφορά επίσης σε έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, αυτή τη φορά της μελέτης για Αντιμετώπιση του Πλημμυρικού Φαινομένου στο Ανατολικό Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, συνολικού προϋπολογισμού 830.400€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί μέχρι το ποσό των 400.000,00 ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Φυλής.

Η πρόταση δεν αφορά μελέτη πλήρους δικτύου αποχέτευσης όμβριων, αλλά κατασκευή των κύριων αγωγών, οι οποίοι θα βελτιώσουν θεαματικά τις συνθήκες απορροής των όμβριων υδάτων σε μια περιοχή που είναι πλήρως αστικοποιημένη με συχνές κατακλίσεις εδάφους και αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Έχει ήδη κατασκευαστεί ο αγωγός Ευπυρίδων και είναι υπό κατασκευή ο αγωγός του ρέματος Εσχατιάς που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη όμβριων υδάτων στη Δυτική Αττική. Όμως λείπουν ακόμα εκείνοι οι αγωγοί που θα συλλέξουν τον κύριο όγκο της απορροής και θα τον μεταφέρουν με ασφάλεια στους αποδέκτες.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η απορροή να κατευθύνεται με τυχαίο και ανεξέλεγκτο τρόπο προς τους αποδέκτες, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα που επιβαρύνουν οικονομικά τον Δήμο και υποβαθμίζουν εν γένει τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών.

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή κύριων αγωγών όμβριων στον Δήμο Φυλής (τέως Δήμος Άνω Λιοσίων) και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ της Λεωφόρου Αχαρνών-Λιοσίων (νότια), της οδού Αιγαίου Πελάγους (δυτικά), της οδού Αλιάκμονα (βόρεια) και της Λεωφόρου Φυλής (ανατολικά). Οι αγωγοί έχουν επιλεγεί έτσι ώστε η διάταξή τους να έχει λειτουργική αυτοτέλεια και επάρκεια και ταυτόχρονα να επιτρέψει τη σπονδυλωτή ανάπτυξη πλήρους δικτύου αποχέτευσης.

Τελικός αποδέκτης των αγωγών είναι ο κατασκευασμένος αγωγός Ευπυρίδων, που εκβάλει στον υπό κατασκευή αγωγό διευθέτησης του Ρέματος Εσχατιάς.

- Advertisement -

Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -