11.4 C
Athens
7 Ιουλίου 2022
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΦΥΛΗΤο... μπαλάκι στη Β΄φάση πέταξε το ΣτΕ. Τι λέει η απόφαση

Το… μπαλάκι στη Β΄φάση πέταξε το ΣτΕ. Τι λέει η απόφαση

- Advertisement -
- Advertisement -

prosfigi steΣτην επόμενη φάση της διαδικασίας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στρέφεται ο δήμος Φυλής, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να απορρίψει την προσφυγή εναντίον της πρώτης φάσης της διαδικασίας, για την κατασκευή των εργοστασίων απορριμμάτων σε Άνω Λιόσια και Φυλή. Απόφαση που στάθηκε στο, απόλυτα, νομικό σκέλος της παρούσας φάσης, δεν υπεισήλθε στην ουσία των επιχειρημάτων που προέβαλλε ο δήμος Φυλής, δεν ασχολήθηκε με το δίκαιο ή άδικο των ισχυρισμών και, επιπλέον, δεν άγγιξε καθόλου ακανθώδη ζητήματα, όπως το ιδιοκτησιακό, αφήνοντας «ες αύριον τα σπουδαία…».

- Advertisement -
- Advertisement -

Με την προσφυγή που κατέθεσε στο ΣτΕ ο δήμος Φυλής ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία οι αποφάσεις για το έργο «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια και στη Φυλή», για την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α΄φάση του διαγωνισμού καθώς και για την περίληψη της επίμαχης προκήρυξης.

Τα επιχειρήματα του δήμου Φυλής

Ο δήμος Φυλής προέβαλλε ότι η προκήρυξη αποκλίνει από τους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίστηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2011, σύμφωνα με την οποία, οριζόταν συγκεκριμένη ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων (η δυναμικότητα της μονάδας που θα λειτουργήσει θα ανέρχεται σε 400.000 τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων το χρόνο) και συγκεκριμένη τεχνολογία επεξεργασίας (περιλαμβάνει συγκρότημα μηχανικής διαλογής των εισερχομένων απορριμμάτων, σε συνδυασμό με αναερόβια χώνευση τμήματος του διαχωριζόμενου οργανικού κλάσματος για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου).

Αντίθετα, στην επίμαχη προκήρυξη η ετήσια ποσότητα εκτιμάται ενδεικτικά σε αυτόν τον αριθμό και θα προσδιοριστεί μέσα από τον ανταγωνιστικό διάλογο ενώ αναφέρεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας. Συνεπώς, σύμφωνα με την προσφυγή, η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται χωρίς υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την πραγματοποίηση του έργου.

Επίσης, ο δήμος Φυλής υπογράμμισε ότι η προκήρυξη δεν προσδιορίζει τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, ούτε καν τα απολύτως βασικά στοιχεία του, όπως οι ποσότητες των απορριμμάτων, η μέθοδος επεργασίας τους, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, η διάρκειά της κ.α. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο Περιφερειακός σχεδιασμός επιχειρείται να υλοποιηθεί κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος περί βιώσιμης ανάπτυξης και του κοινοτικού δικαίου ενώ αγνοεί την πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη μοναδική εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, με την συγκέντρωση όλων των ποσοτήτων αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, κατά παράβαση της αρχής της εγγύτητας.

Ακόμη, ο δήμος σημείωσε ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει καταστεί κύριος όλης της έκτασης, επί της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο, εφόσον η κυριότητα της ανήκει στο δήμο Φυλής και σε διάφορα φυσικά πρόσωπα. Και ναι μεν, «όσον αφορά την επίμαχη έκταση κατασκευής του έργου έχει ήδη κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση το έτος 2008 υπέρ του πρώην ΕΣΔΚΝΑ, πλην όμως μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 2010 περί προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδος, δεν έχει ακόμα καταβληθεί η αποζημίωση στους δικαιούχους και συνεπώς δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση».

Όσον αφορά δε, στο έργο για τη Φυλή επεσήμανε ότι η ημερομηνία λήξης της σύμβασης που έχει συνάψει ο ΕΔΣΝΑ με το δήμο Φυλής δεν συνάδει με την ημερομηνία διάρκειας της σύμπραξης, η οποία στην προκήρυξη, έχει εκτιμηθεί σε 27 έτη.

Η κρίση του ΣτΕ

Από την πλευρά του, το ΣτΕ έκρινε ότι, «κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης υφίστανται ειδικοί κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν το περιεχόμενο και το χρόνο έκδοσης ΑΕΠΟ εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων, με βάση τους οποίους θα πρέπει να εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης». Επίσης, ανέφερε ότι ο ειδικότερος προσδιορισμός του φυσικού αντικειμένου του έργου, «θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και θα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με όσα ορίζει η προκήρυξη, κατά τη Β΄φάση του έργου».

Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι όσον αφορά στο μείζον θέμα της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν στάθηκε στην ακρίβεια των επιχειρημάτων αλλά στο γεγονός ότι αυτά αμφισβητούν τη νομιμότητα προυφιστάμενων πράξεων του σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων και θα έπρεπε να προβληθούν ευθέως κατά αυτών ή κατά πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτών.

Παραδέχθηκε δε, ότι έχει δημιουργηθεί δυσμενής κατάσταση για το δήμο Φυλής εξαιτίας της συγκέντρωσης του συνόλου του όγκου των απορριμμάτων εντός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής, αναμένεται, ωστόσο, να αρθεί από την πλήρη υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής, δεδομένου ότι, αντίστοιχες με την υπό ανάθεση ΜΕΑ, έχουν ήδη προκηρυχθεί να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν και στις υπόλοιπες ΟΕΔΑ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ως αντικείμενο την προεπιλογή υποψηφίων που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στην Β΄φάση του διαγωνισμού και δεν αποτελεί πράξη επέμβασης στο χώρο που πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο.

Η συνέχεια…

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του ΣτΕ αφορούσε στα νομικά δεδομένα της πρώτης φάσης της διαδικασίας και δεν υπεισήλθε στην ουσία και σε θέματα- αγκάθια, τα οποία θα απασχολήσουν τα επόμενα στάδια. Για όσους, εξάλλου, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση στο Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτηση του προέδρου της έδρας κατά την συζήτηση, ότι δεν μπορεί διαρκώς η Φυλή και η ευρύτερη περιοχή να θεωρούνται οι «εύκολες λύσεις» και να στιγματίζονται χωροταξικά, καθώς και ότι θα πρέπει κάθε περιοχή να διαθέτει σε κοντινή απόσταση το χώρο που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά της.

Η απόλυτη στάση του, ότι ουδείς – πολύ περισσότερο το κράτος – διαθέτει το δικαίωμα να διαιρεί ανθρώπους και περιοχές σε πατρίκιους και πληβείους, δεν άφησε περιθώριο ούτε στους νομικούς εκπροσώπους της πολιτείας – τρεις τον αριθμό – να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους. Επέρριψε δε, με τρόπο σαφή, ευθύνες στην πολιτεία για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς έχει επιδείξει ολιγωρία σε βάρος, εν τέλει, των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Είναι ωστόσο, ηλίου φαεινότερο, ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο σε ένα πρόσωπο και το αρμόδιο τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας κλήθηκε να αποφασίσει συνολικά, αναλύοντας πολλές και σύνθετες πτυχές και προσμετρώντας νομικούς και άλλους παράγοντες.

Και επειδή στη ζωή, ενίοτε, το παιχνίδι συνεχίζεται ακόμα και μετά την κίνηση ματ, είναι προφανές ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει και τίποτα δεν έχει κριθεί – η μάχη είναι μπροστά. Και η κάθε πλευρά διαθέτει τα, διόλου ευκαταφρόνητα, όπλα της…

- Advertisement -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

- Advertisment -