KARTERIS KENTRIKIKARTERIS KENTRIKI
Out Loud:
Φυσάει κι ανεβαίνει

ΑΧΑΡΝΕΣ

“Αποκεφάλισε” τον Χίο ο Κασσαβός

07/06/2016 06:26
3 '
Γιάννης Κασσαβός
ΕΛΤΑΕΛΤΑ
ΙΝΕΠΑΚΙΝΕΠΑΚ

Στην (αψυχολόγητη) καρατόμηση του πλέον ικανού και προβεβλημένου στελέχους της παράταξης του, αντιδημάρχου Διοίκησης, Πολιτικής Προστασίας και Θρακομακεδόνων Αναστασίου Χίου, εν μια νυκτί, προχώρησε ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Αφορμή αποτέλεσε η διαφωνία των δυο ανδρών στο θέμα της λήψης του δανείου, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι με την κίνηση αυτή θα αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ της παράταξης Κασσαβού.

LOUMAKIS ORIZONTIALOUMAKIS ORIZONTIA
TELETES THOMAS ORIZONTIATELETES THOMAS ORIZONTIA

Έναν όρο που συνηθίζεται στη ψυχολογία για να αποτυπώσει την απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι, χρησιμοποίησε ο κ. Κασσαβός για να αιτιολογήσει την απομάκρυνση του αντιδημάρχου του και να δικαιολογήσει την απόφασή του. Η επιλογή της ρήξης με στελέχη της παράταξής του και οι αποστάσεις από φίλους και συνοδοιπόρους που τον στήριξαν και τον βοήθησαν στην εκλογή του αποτελεί, ίσως,  δείγμα άγνοιας των συνεπειών της επόμενης μέρας και της αίσθησης ότι η διοίκηση του δήμου θα αρχίσει να φυλλορροεί.

Με την ανακοίνωσή του ο κ.Κασσαβός κάνει λόγο για αγεφύρωτες διαφορές,χωρίς να εξηγεί πως δημιουργήθηκαν και γιατί δε γεφυρώθηκαν. Επιπλέον,εμφανίζεται ενοχλημένος από την κίνηση του κ.Χίου να του στείλει εξώδικο,μετά την αποπομπή Ορφανίδη,με το οποίο του ζητά την επιστροφή του εγγράφου με την υπογραφή του. την οποία είχε ζητήσει λίγο πριν την ορκωμοσία της διοίκησης.  Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην παράταξη Κασσαβού είναι ότι  δεν ορίζει νέο αντιδήμαρχο ν΄ασκεί την πληθώρα των καθηκόντων που είχε αναλάβει ο κ.Χίος αλλά κρατά τις αρμοδιότητες για τον ίδιο μέχρι τον ορισμό αντικαστάτη.

Ακολουθεί η τροποποιητική πράξη που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου:
“Το γεγονός ότι η θεσμοθετημένη θέση Αντιδημάρχου, προϋποθέτει ως εκ τούτου σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του Δημάρχου με σκοπό την από κοινού προώθηση του Δημοτικού Έργου.
Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αντιδημάρχου Αναστάσιου Χίου διαπιστώνονται τα πιο κάτω, αποτελώντας την κατά το Νόμο απαιτουμένη αιτιολογία
αντικειμενικώς για την αντικατάσταση του ανωτέρω Αντιδημάρχου:
α) Η συνεργασία του με τον Δήμαρχο καθίσταται προβληματική με ενδεικτική εκδήλωση την από μέρους του Αντιδημάρχου αποστολή εξωδίκου προσκλήσεως προς τον Δήμαρχο.
β) Δημόσιες τοποθετήσεις του εν λόγω Αντιδημάρχου, μη έχουσες σχέση με την ελευθερία έκφρασης γνώμης και ψήφου δημοτικών συμβούλων, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Δημοτικό Κώδικα, βλάπτουν την εικόνα της Δημοτικής Αρχής αδικαιολογήτως και αντιστρατεύονται καίρια σημεία του δημοτικού προγράμματος, βάσει του οποίου υποχρεούται να ενεργεί η Δημοτική Αρχή.
γ) Διαπιστώνεται η έλλειψη συνεργασίας, λόγω διαστάσεως απόψεων, μεταξύ του ανωτέρω Αντιδημάρχου και των λοιπών Αντιδημάρχων του Δήμου, καθώς και Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, καθώς και αποδέκτης τέτοιου είδους περιστατικών κατ’ επανάληψιν γίνεται ο Δήμαρχος.
δ) Τα ανωτέρω δημιουργούν μείζον πρόβλημα στη διοίκηση και λειτουργία της δημοτικής αρχής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση των υπ. αρίθμ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 1761/73569/16-9-2014 αποφάσεων Δημάρχου ως προς το μέρος που αφορά τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου και απαλλάσσει αυτόν από τα κατωτέρω καθήκοντα:
1. Του κατά τόπον αρμόδιου Αντιδήμαρχου για τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων
2. Από καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Από αναπληρωτή Δήμαρχο.
4. Από καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Η αντικατάσταση του ανωτέρω θα γίνει από εμάς σε εύθετο χρόνο και μέχρι ορισμού αντικαταστάτου οι πιο πάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

MYSTERY POT PROTIMYSTERY POT PROTI
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: