11.4 C
Athens
3 Μαρτίου 2024
spot_img
spot_img
ΑρχικήΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΧΑΡΝΕΣΟ απαιτητικός ρόλος του «Σοβαρού" Δημοτικού Συμβούλου. Του Ιωάννη Μίχα

Ο απαιτητικός ρόλος του «Σοβαρού” Δημοτικού Συμβούλου. Του Ιωάννη Μίχα

- Advertisement -

Ήγγικεν  η ώρα   να  θυμηθούμε  ή   να   κατανοήσουμε  την  σοβαρότητα  του   Αξιώματος  του  Δημοτικού  Συμβούλου.

Ο ρόλος των αιρετών οργάνων δεν  είναι  παιχνίδι  εντυπωσιασμού , ρουσφετολογικής  ανταποδοτικότητας και   Δημοσιών  Σχέσεων . Ο ρόλος  των  αιρετών  με  τα  σημερινά  δεδομένα  στο  συγκεκριμένο  Δήμο  και  σύμφωνα  με  την  Νομοθεσία  είναι   πολλαπλός  και  απαιτεί   στοιχειώδη  ευφυΐα , στοιχειώδη  τουλάχιστον  μόρφωση , Διαθέσιμο   χρόνο  και   ιδιαίτερες   ικανότητες

- Advertisement -
- Advertisement -

Επικεντρώνοντας σε αυτό το πολλαπλό ρόλο ας δούμε κάποια σημεία

Ο πολιτικός ρόλος των δημοτικών συμβουλίων

Ο πολιτικός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ο ρόλος αυτός κατοχυρώνεται, μέσα από την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Δήμου και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, τόσο ως προς την θέση των αιρετών των δήμων, όσο και ως προς τη συμμετοχή και το ρόλο τους στα συλλογικά όργανα του δήμου.

Μια σειρά από δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη εκτελεστικής φύσης αρμοδιοτήτων. Τέτοια διοικητικής φύσης εκτελεστικά καθήκοντα απορρέουν από την εκλογή μέλους του δημοτικού συμβουλίου ως προέδρου του, από τον ορισμό μελών του δημοτικού συμβουλίου ως αντιδημάρχων, από την εκλογή μελών του δημοτικού συμβουλίου ως μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής και από την συμμετοχή αιρετών στα ΝΠΔΔ  και  Επιχειρήσεις  του  Δήμου.

Θα  ήταν  ωφέλιμο  εξαιρετικά  μια καλή  ανάγνωση και  επισήμανση  του ρόλου που αναλαμβάνει κανείς.

Ο αναπτυξιακός ρόλος των δημοτικών συμβουλίων

Ο Δήμος πρέπει να  έχει  μια σειρά από αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η Οικονομική – Τοπική  ανάπτυξη.κ.α.

Η τοπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού, την ευαισθητοποίηση, τη διαμόρφωση και επικοινωνία ενός σαφούς και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή.

Η πρωτοβουλία για την ανάληψη ενός τέτοιου αναπτυξιακού ρόλου στην τοπική κοινωνία μπορεί να προέλθει από πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και ομάδες πολιτών.

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο ρόλος των δημοτικών συμβούλων είναι κομβικός, καθώς, λόγω της ιδιότητας και της πολιτικής επιρροής τους, είναι σε προνομιακή θέση να συνθέσουν τις επιμέρους πρωτοβουλίες και τα αιτήματα σε ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Ποιες όμως είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάληψη και αποτελεσματική εκπλήρωση ενός τέτοιου σύνθετου αναπτυξιακού ρόλου στην τοπική κοινωνία;

Από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία, αναδεικνύεται ότι σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα των τοπικών αιρετών οργάνων να αναλάβουν μια τέτοια κρίσιμη αναπτυξιακή λειτουργία εξαρτάται εν πολλοίς από τους εξής παράγοντες:

 • Τη γνώση και την ικανότητα συστηματικής ανάλυσης των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και κυρίως των αδύναμων σημείων που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προοπτική σε τοπικό επίπεδο.
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγραμματισμού που θα εξειδικεύει τους γενικούς στόχους σε επιμέρους δράσεις και στόχους.

Ο πρώτος παράγοντας προϋποθέτει τη συστηματική εξοικείωση με τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους ποσοτικούς δείκτες που σχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής σε βασικές υποδομές που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ποιότητα του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και το γενικό επιχειρηματικό κλίμα της περιοχής που επηρεάζουν την αναπτυξιακή προοπτική του δήμου. Ενδεικτικά, τέτοιες κρίσιμες πληροφορίες και στοιχεία μπορεί να είναι:

 • οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
 • οι εισοδηματικές κατηγορίες πληθυσμού,
 • οι τιμές των ακινήτων,
 • το μορφωτικό επίπεδο,
 • οι χρήσεις γης,
 • η οικοδομική δραστηριότητα,
 • η παλαιότητα και οι ανάγκες των βασικών υποδομών,
 • οι δημόσιες υπηρεσίες,
 • οι κοινωνικές υποδομές και ανάγκες,
 • η εγκληματικότητα κ.α.

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την αναπτυξιακή εικόνα της περιοχής και αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος .

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, όπως των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Είναι αυτοί που, λόγω της ιδιαίτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης που διαθέτουν, καλούνται να κατευθύνουν την από κοινού διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματος και των επιμέρους στόχων, μέτρων και δράσεων, να συντονίσουν τις επιμέρους προσπάθειες και να μεταδώσουν το όραμα αυτό στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Ο κοινωνικός ρόλος των δημοτικών συμβουλίων

Τα αυξανόμενα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών στους τομείς της μέριμνας, της προστασίας των ηλικιωμένων, της ενίσχυσης της οικογένειας, της υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κυρίως της αντιμετώπισης των φαινομένων που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο απαιτήσεων προς τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι τελευταίοι καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών και καλύτερης αντιμετώπισης των καίριων αυτών προβλημάτων.

Προκειμένου λοιπόν, τα δημοτικά συμβούλια και οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτόν τον, απαιτητικό, πολλαπλό τους ρόλο είναι απαραίτητο το τοπίο στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να βελτιωθεί.

Θα ήταν Καλό ίσως να αναρωτηθούμε γιατί νέα άτομα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά «κεφάλαια» για την τοπική αυτοδιοίκηση, επιλέγουν πολλές φορές την συνειδητή αποχή από τα κοινά ενώ  αλλά  τολμούν   να  θέτουν  υποψηφιότητα  ελαφρά  την  καρδία σε  βάρος του  τόπου.

Αξιότιμοι   Δημότες  Αχαρνών  ποιοι από τους συμπολίτες μας  ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις των καιρών και των ρόλων που έχουν κληθεί ή θα κληθούν  ….στο μέλλον.  Μεγάλο  το  Ερώτημα

Επιμέλεια : Μίχας   Ευαγ.   Ιωάννης

Οινολόγος –Πρώην   Δημοτικός   Σύμβουλος

 

- Advertisement -


Ακολουθήστε το doxthi.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις.

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ